דוגמאות לתביעה

מבוטח בתחום אספקת  חלקים לתחום הרכבים והמטוסים. חלקים שמכר המבוטח  גרמו לנזק לאחד מלקוחותיו. סוכנות הביטוח א.אמיתי ליוותה את המבוטח לכל אורך התביעה כולל מתן חוות דעת ע"י מומחים חיצוניים בינהם מטרולוג, כימות סכום התביעה עזרה בהתנהלות מול הגורמים הנפגעים ועוד עד לקבלת הפיצוי ע"י המבטחים בתחום הבינלאומי.

מבוטח סיפק תוויות אלקטרוניות לרשת קמעונאית מהגדולות בעולם. כתוצאה מהוראות תפעול שגויות מערכת הבקרה לא חסמה קריאות סרק וגרמה לבזבוז הסוללות בתוך התוויות האלקטרוניות, ולקיצור אורך חייהן. על מנת להימנע מתביעה תיקן המבוטח את הנזק אצל הלקוח. חברת הביטוח בשלב הראשון סירבה להכיר באחריות. ייצגנו את המבוטח בהתנהלות מול חברת הביטוח, עזרנו להתאים את הנזק ותנאי הפוליסה. כמו כן היינו מעורבים במו"מ של המבוטח עם לקוחו (צ"ג) על מידת אחריותו לנזק. השתמשנו בשמאי מטעם המבטחים ושמאי בינלאומי לטפל בסילוק הפוליסה הרעילה של הסוללות. ולוודא כיסוי ביטוחי לכך. סייענו למבוטח בניהול מו"מ מול חברת הביטוח לתשלום מלא של הנזק. 

באחד מימי החמישי בשעות אחה"צ פרצה שריפה בחדר השרתים של חברה מתחום ההייטק המבוטחת באמצעות סוכנות א.אמיתי. כתוצאה מהשריפה החלו הספרינקלרים לפעול נגרם נזק למחשבים, מבנה ותכולה. עוד באותו היום דאגנו להגעה של שמאי מטעם חברת הביטוח  וחברה העוסקת בשיקום נזקים. כבר ביום א' חזרו המבוטחים לעבודה חלקית. ליווינו את המבוטחים לאורך התביעה- כימות סכום הנזק לרכוש ואבדן רווחים, עזרה בהתנהלות מול כל הגורמים מטעם חברת הביטוח בין היתר לשאלת העמידה בדרישות המיגון, טענות ראשוניות לתת ביטוח ועד לתשלום בפועל מחברת הביטוח.

פריצה לבית עסק. מיד עם קבלת הודעת המבוטח על הפריצה פנינו לחברת הביטוח בבקשה למינוי שמאי. הגענו לעסקו של המבוטח עוד בטרם הגעת השמאי בכדי ללוות את המבוטח ולהיות נוכחים בזמן בדיקת השמאי והמומחים מטעם חברת הביטוח. טרם קרות האירוע וידאנו עמידה בתנאי המיגון שנדרשו ע"י חברת הביטוח כולל דרישתנו מחברת הביטוח לוודא זאת ע"י מומחה מטעמה. בוצע תשלום של כ 1,140 אלש"ח תוך כחודש ימים .

לקוח של סוכנות הביטוח א.אמיתי רכש מכונת דפוס דיגיטלית חדשה. רצה הגורל  ובסמיכות לסיום התקנת המכונה והרצתה באחד מסופי השבוע הייתה נזילה מצינור מים בגלריית בית העסק בדיוק מעל המכונה. ליווינו את המבוטח לאורך התביעה - התנהלות מול השמאי ומומחה בתחום האלקטרוניקה מטעם חברת הביטוח. דרשנו מחברת הביטוח להכיר במכונה כטוטל לוסט לאור הנזקים שנגרמו לה. וליווינו את המבוטח עד לתשלום בפועל של התביעה בפועל על ידי חברת הביטוח לפי ערכה של רכישת מכונת דפוס חדשה למרות התייקרות המכונה ממועד רכישתה.  

לקוח הסוכנות א.אמיתי זיהה סימני רטיבות בדירתו. הוא פנה לחברה הנותנת שירותי תיקון צנרת במסגרת הפוליסה. בוצעו בדיקות ותיקונים ע"י החברה אך הרטיבות המשיכה להתפשט בדירתו. בשלב זה פנה אלינו המבוטח וביקש התערבותנו. עוד באותו היום הגענו לדירת המבוטח. פנינו לחברת הביטוח ודרשנו שימונה שמאי מטעמה וכן ביצוע בדיקת איתור נזילות לגילוי מקור הנזק. נמצא שקיימת נזילה תחת רצפת חדר האמבטיה שלא זוהתה. ייצגנו את המבוטח בזמן הכנת מפרט העבודות לתיקון נזקי המים. חברת הביטוח שילמה סך של כ 225,000 ₪ עבור התיקונים בדירת המבוטח וכן עבור דיור חלופי בתקופת העבודות.

דוגמאות לתביעה תמונה

מגשימים 18 פתח תקווה , קומה 2 , ת.ד. 6950 פ"ת מיקוד: 4934829 |

כל הזכויות שמורות לא.אמיתי סוכנות לביטוח (2008) בע"מ